La consellera d’Agricultura ha visitat les instal·lacions d’aquest centre a Lleida, on s’analitzen prop de 450.000 mostres a l’any per reforçar la vigilància sanitària de malalties animals i plagues, com la Pesta Porcina Africana o la Xylella fastidiosa que afecta les oliveres, entre d’altres plantes.

El Laboratori de Sanitat Animal i Vegetal de Catalunya és el laboratori oficial de suport tècnic per al diagnòstic de les malalties previstes en els programes oficials de vigilància, control, lluita i eradicació en matèria de sanitat animal i vegetal de la Generalitat de Catalunya.

Anualment s’analitzen unes 430.000 mostres animals i unes 9.000 mostres vegetals, la qual cosa suposa un total de 540.000 anàlisi. Les principals malalties que s’investiguen són brucel·losi, llengua blava, leucosi, peripneumònia contagiosa bovina, IBR, BVD, Febre Q, Aujeszky, PPA, PPC, CAE, Maeda Visna i varroa (d’origen animal), i fongs, bacteris, virus, viroides, fitoplasmes, nematodes i artròpodes (d’origen vegetal)

CPQ Ingenieros ha participat en el disseny i direcció facultativa dels laboratoris.