Projectes emblemàtics realitzats en anys anteriors

2019-02-19T12:17:05+00:00

Inibsa

Masterplan Breu descripció Inibsa és un grup farmacèutic que proporciona productes i serveis als professionals de la salut en els àmbits dental, anestèsia, urologia, [...]

2020-03-10T13:44:53+00:00

Jaer

Enginyeria detall àrea 4000 Breu descripció Detalls del projecte CLIENT Jaer SECTOR Indústria química LOCALITZACIÓ La Pobla de [...]

2019-02-19T12:24:20+00:00

Urbaser

Plana valorització PEBD Breu descripció URBASER, és una empresa de referència mundial en les activitats d'infraestructures, serveis industrials, energia i mediambientals que disposa d'una [...]

2019-02-19T12:25:56+00:00

Itpsa

Columna purificació exotyquin Breu descripció Instal·lació d'una columna de purificació amb l'objectiu d'obtenir diversos graus de puresa. Detalls del projecte [...]

2019-02-19T12:28:18+00:00

Polfa

Planta de nasals estèrils Breu descripció Nova instal·lació per a la producció i envasat de gotes nasals. Detalls del projecte [...]

2019-02-19T12:33:47+00:00

Inibsa

Laboratori físic-químic Breu descripció Inibsa és un grup farmacèutic que proporciona productes i serveis als professionals de la salut en els àmbits dental, anestèsia, [...]

2019-02-19T12:36:38+00:00

Arafarm

Planta de desenvolupament galènic. Planta de genèrics/ Laboratori farmacèutic Breu descripció Execució de l'enginyeria de detall per a la construcció de la nova planta [...]