L’empresa Laboratorios Espinós y Bofill S.A. – LEBSA S.A. – ha traslladat els seus laboratoris a una nova nau adquirida recentment, contigua a la actual.

CPQ Ingenieros ha col·laborat en aquest projecte realitzant els projectes d’Enginyeria Bàsica, Detall i Constructiva, així com la Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres. Les especialitats desenvolupades han estat el disseny dels laboratoris, magatzem i recepció, els treballs d’Obra Civil d’interiors i exteriors, l’adequació a la reglamentació vigent de sistema contra incendis, les instal·lacions d’electricitat i control, la xarxa de canonades i el sistema de climatització (HVAC).

Vista 3DFotografia real

El disseny d’aquesta nau s’ha realitzat en 3D Revit, la nova metodologia de treball col·laborativa per a la concepció i gestió de projectes de construcció. Aquest model BIM (Building Information Modelling) permet un disseny basat en objectes intel·ligents i diferents graus de dimensió, on els elements tenen una definició constructiva completa, des del concepte fins a l’edificació.

20172019