CPQ Ingenieros ha lliurat aquest mes de març el projecte de millora funcional dels nous laboratoris de medi ambient ubicats al complex de l’Escola Industrial de la Diputació de Barcelona.

Els laboratoris de medi ambient donen suport analític i assessorament en els serveis i gerències de la salut pública i espais naturals mitjançant assaigs físic – químics i microbiològics, i determinació de partícules PM10 / PM2,5, tot l’anterior en un entorn de qualitat garantida amb uns equips i tècniques analítiques d’última generació.