CPQ Ingenieros, amb l’objectiu d’optimitzar les capacitats tecnològiques més adequades per a cada projecte, ha inclòs en el seu portfoli de serveis el treball mitjançant secondment (préstec de personal) professional coordinat per mesos.

Aquest mètode de treball té els següents objectius:

  • Augmentar les capacitats de l’empresa per incorporació del expertise de CPQ
  • Oferir flexibilitat en l’ús de recursos humans i estalvi de costos d’una estructura fixa d’enginyeria
  • Eliminar el temps de formació dels empleats, ajustar perfils adaptats a les necessitats del client
  • Oferir confidencialitat en els projectes i treballs