Apostar per la tecnologia BIM representa abordar el cicle de vida complet d’un edifici, des de la concepció en un inici fins a la seva edificació.

Aquesta tecnologia ens permet coordinar en detall tots els elements i àrees cobertes en el nostre treball, minimitzant el risc d’errors en l’execució i millorant la nostra eficiència.

Per fer-ho treballem amb programari de disseny que integra totes les tasques a realitzar:

  • Revit és un programa que permet crear dissenys basats en objectes intel·ligents i tridimensionals, els que estan associats per coordinar-se automàticament davant de qualsevol canvi introduït amb una base de dades relacional que gestiona i coordina la informació necessària per a la modelització del disseny arquitectònic, la construcció, i l’enginyeria d’un edifici, incloent totes les especialitats.
  • El disseny de canonades en AutoCAD Plant 3D és la nostra millor opció, ja que posseeix components amb geometries bàsiques per representar vàlvules i accessoris de canonades. Els components tenen les dimensions reals, dada de gran importància ja que al treballar amb altres àrees d’enginyeria com ho és l’àrea estructural, ens donarà dades reals en el càlcul d’interferències.
  • El programari de revisió de projectes Navisworks combina les dades de disseny creats en Revit i AutoCAD per obtenir una vista del projecte complet, el que permet verificar de manera holística els models i dades integrats amb les parts interessades per controlar millor els resultats del projecte.